Advies

Adviesbureau;

We kunnen U adviseren & assisteren bij het maken van een Risico-inventarisatie zodat alle knelpunten binnen uw organisatie voor U duidelijk zichtbaar worden. Daarbij adviseren wij een passende oplossing. Of het nu gaat om veiligheid in een productiehal of in een kantoor. Op gebied van beveiliging van de machines, inrichting werkplek of veilig vluchten. Wij verzorgen een passende veilige oplossing voor uw bedrijf.

Bedrijfshulpverleningsorganisatie;

We maken voor U een inventarisatie van de omvang en inrichting van Uw bedrijfshulpverleningsorganisatie. Hierbij krijgt U een advies over de opzet van Uw bedrijfshulpverleningsorganisatie, volgens de NEN 4000 die vanaf 2006 is gepubliceerd. Hierdoor voldoet Uw bedrijfshulpverleningsorganisatie aan de eisen van de overheid, gesteld door de brandweer en de Arbeidsinspectie.

Ontruimingsplan;

Elk bedrijf in Nederland moet schriftelijk hebben vastgelegd hoe zij een mogelijke calamiteit zullen bestrijden. Er zullen instructies gemaakt moeten worden voor het gehele personeel maar ook voor andere aanwezigen, zoals bezoekers. Er zullen plattegronden gemaakt moeten worden met daarop vluchtwegen, locaties van brandblusmiddelen, EHBO-post en de verzamelplaats. Wij verzorgen voor U het complete ontruimingsplan, zodat U ook op dit gebied voldoet aan de eisen der wet (NEN 8112).

Brandbeveiligingsadvies;

Bij brand moet u niet denken dat overkomt mij toch niet. Elke 5 minuten ontstaat er in Nederland ergens brand. Als je daarbij bedenkt dat 1 op de 4 bedrijven die echt getroffen worden door brand binnen 1 jaar failliet gaan, aan de gevolgen van die brand.
Wat zullen voor Uw bedrijf de gevolgen zijn als U 4 maanden niet kunt produceren? Clientèle zoeken een andere leverancier en blijven misschien wel blijvend weg. U krijgt schadeclaims van uw afnemers omdat ook hun leveringen aan afnemers stagneert. Zeker op het gebied van brandbeveiliging kunnen wij U adviseren. Als rijksopgeleide Adjunct-hoofdbrandmeester preventie kan H A&O U bijstaan in het zoeken na knelpunten in de brandveiligheid van Uw gebouw, waarna U een passend advies op maat ontvangt.

Wij kunnen voor U de aanvraag gebruiksvergunning volledig verzorgen. Allereerst maken wij een scan door Uw pand. Hierbij worden eventuele knelpunten geanalyseerd, waarvoor we een duidelijk en haalbaar advies geven om die knelpunten op te lossen. Na het oplossen van de knelpunten verzorgen wij de aanvraag van een gebruiksvergunning bij Uw plaatselijke gemeente volgens de richtlijnen van Uw gemeentelijke brandweer.
Contact

Prinses Marijkestraat 16

5104 AJ Dongen

Tel 06 53767961

Fax 0162 320841

Mail Info@haeno.nl

Advies

Opleidingen

Cursussen

Levensreddend handelen

Brandbestijding

Bedrijfshulpverlening

Partner van: